Cool Springs Chamber

נטילת משכנתא שאינה למטרת רכישת נכסנטילת משכנתא שאינה למטרת רכישת נכס

משכנתא הינה אחת מדרכי המימון הפופולאריות והנפוצות ביותר במדינת ישראל, כמו גם בעולם כולו, על פי רוב לרכישת בתים, דירות או נכסי נדל"ן כאלו ואחרים. עבור משפחה ממוצעת המעוניינת לרכוש לעצמה דירת מגורים או בית פרטי, נטילת משכנתא מהבנק הינה אחת האופציות הריאליות היחידות, אשר יבטיחו לה את מבוקשה.

כך, מיליוני בני אדם נוטלים משכנתאות מדי שנה בכל רחבי העולם, וכמובן ממשכנים את הבית, הדירה או הנכס שרכשו כנגד הלוואה זו (זוהי למעשה משמעות המילה "משכנתא"...).

אך מה קורה במקרה בו אדם או משפחה כזו או אחרת מעוניינים לרכוש דבר כזה או אחר אשר אינו בהכרח נכס נדל"ן? מה קורה במקרה בו נזקקים לסכום כסף משמעותי על מנת לממן רכישת רכב חדש, פתיחת בית עסק, לימודי תואר ראשון או שני או כל דבר אחר שעלול לגבות מאיתנו כמה עשרות או מאות אלפי שקלים שפשוט אין לנו בחשבון העובר ושב? האם ניתן לנטול משכנתא מהבנק או מגוף מימון כזה או אחר גם למטרות אשר אינן בהכרח רכישת נכס כזה או אחר?

בגדול, התשובה היא כן, אך לא תמיד ולא באופן חד משמעי. בישראל ובעולם כולו פועלים גופי מימון שונים (וביניהם גם בנקים..) אשר מעניקים ללקוחותיהם הלוואות ומשכנתאות מיוחדות לצורך מטרות שונות, אשר אינן תמיד רכישת נכסים. קיימות מלגות מיוחדות עבור לימודי תואר ראשון או תארים מתקדמים, עבור רכישת רכב, עבור השקעה ופתיחת עסק וכד'. מה עושה את ההלוואות הללו למשכנתאות, ולא סתם להלוואות רגילות ושגרתיות? הסכומים הגבוהים והעירבון הניתן על ידי הלווה לצורך נטילת המשכנתא. לדוגמה – נניח ואנחנו מבקשים מהבנק או מחברת מימון כזו או אחרת הלוואה של כמה מאות אלפי שקלים לצורך הקמת בית עסק חדש. מדובר בהלוואה גדולה ורחבת היקף, המהווה סיכון עצום לאותו גוף מלווה, אילולא יוכל להיות בטוח שהוא צפוי לקבל את כספו חזרה, או לפחות משהו שווה ערך לסכום זה. לכן, ייתכן כי אותו גוף מלווה ידרוש מאיתנו למשכן נכס כלשהו כנגד הלוואה זו, דוגמת הדירה בה אנו גרים למשל (במידה והיא בבעלותנו)לכן חשוב לעשות ייעוץ משכנתאות תל אביב .

לסיכום, משכנתאות אשר אינן למטרת רכישת בית או דירה קיימות בעולם. רק צריך לברר מהם תנאי ההלוואה, והאם זה בכלל משתלם לנו...